AKONPAINAMENDUA

Kolektiboan eta kolektibotik, egoteko eta egiteko moduak eraldatuz

acompañamiento

Nola jarduten du gure erakundeko sare humanoak? Nolako harremanak eragiten ditu berarekin, besteekin eta bizi den ekosistemekin? Zer tresna erabiltzen ditu ikusteko, eta zer teknika aplikatzen ditu bere lanean? Zerbait aldatu behar dugula sentitzen dugu? Ikuspegi berriren bat hartu behar al dugu? Inertziak errepasatu edo norabideak bideratu behar ote ditugu?

XXK-kook gu lankide gaituzten kolektiboei (elkarte, gizarte mugimendu, GGKE, administrazio publiko…) laguntzen diegu azterketaren eta plangintzaren zenbait unetan, erakunde, lan egiteko modu eta giza talde bizigarriagoak ikuspegi feminista batetik eta antolamendu aldaketa batean oinarrituta eraikitzen laguntzeko. Prozesua emaitza bezain garrantzitsua da, eta baliabideak eta helburuak koordinatu egin behar dira. XXK-kook tresnak partekatzen ditugu eta bakarka ezin egin duela sentitzen duenari, sentitzen duenean, lagundu egiten diogu.

investigación
IKERKUNTZA

 

formación
FORMAZIOA

 

marcos
MARKO POLITIKO-KONTZEPTUALAK

 

incidencia
ERAGIN POLITIKOA