Merkataritza eta inbertsio itunen aurkako latinoamerikar erresistentziafeministetatik eratorritako ikasketak. FTAA errefusatzetik kapitalismo patriarkala zalantzan jartzera

Menua